วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรกร 2555

25 มิถุนายน 2555 เยี่ยมพร้อมอบรมเกษตรกร หมู่ที่ 5 บ้านป่าเกี๊ยะใหม่ ต.เมืองคอง ด้านการป้องกันโรคระบาดสัตว์และการผสมอาหารสัตว์ ทั้งนี้ได้เยี่ยมเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรที่ถือว่าประสพความสำเร็จ ในการเป็นแบบอย่างในการเลี้ยงรูปแบบหมูหลุม ทำให้เกษตรกรเพื่อนบ้านสนใจต่อด้านปศุสัตว์เพิ่มขึ้น นับว่าเกษตรกรที่มีสุกรมากที่สุดในหมู่บ้านเลยทีเดียว เนื่องจากเฉพาะลูกสุกรก็มีถึง 27 ตัว(ลูกจากแม่สุกรจำนวน 3 แม่) โดยอยู่ร่วมกัน 2 คอกซึ่งคอกสามารถทะลุไปมาหากันได้ทั้งแม่สุกรและลูกสุกร โดยไม่มีการแก่งแย่งหรือทำร้ายกันถือเป็นเรื่องแปลกๆเล่าขานทั้งหมู่บ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น