วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

อบรมเกษตรกรบ้านป่าเกี๊ยะใหม่ 1

15 ธค. 53 อบรมเกษตรกรและปฏิบัติการสาธิตกิจกรรมป้องกันโรคด้านปศุสัตว์ พร้อมเยี่ยมดูสภาพทั่วไปของหมู่บ้านด้านการเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้เป็นแนวทางส่งเสริมพัฒนา โดยเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงสุกรให้ข้าวโพดเป็นอาหารหลัก กว่า 90 % มีเล้าโรงเรือนที่ค่อนข้างดี เนื่องจากเป็นพื้นที่ปลูกถั่วแดง ดังนั้นส่วนที่คัดทิ้งจึงเป็นอาหารเสริมโปรตีน จึงทำให้สุกรดูสมบูรณ์กว่าแห่งอื่นๆ การขยายพื้นที่ด้านเกษตรยังต้องให้ความสำคัญอันจะต้องกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติในอนาคต ขอขอบคุณที่ได้รับการประสานความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก คุณสุนทร วังหมื่น เจ้าหน้าที่โครงการขยายผลโตรงการหลวงบ้านป่าเกี๊ยะใหม่และทีมงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น