วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรกรบ้านแม่แพลม 1/2556

6 ธันวาคม 2555 บูรณาการร่วมศูนย์ฯป่าเกี๊ยะใหม่ อบรมเกษตรกรหมู่ที่ 6 บ้านแม่แพลม ตำบลเมืองคอง ซึ่งเป็นพี่น้องลีซอทั้งหมด พบว่าด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่กระดูกดำ และถือว่าเป็นหย่อมบ้านที่มีการเลี้ยงสุกรเยอะมากเท่าที่สัมผัสมาเปรียบเทียบกับบ้านอื่นๆ สุกรสามารถพบเห็นตามตรอกซอกซอยดูแล้วแปลกตาดี ก็เป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งซึ่งต้องอมยิ้มกันถ้วนหน้า

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรกร 2555

25 มิถุนายน 2555 เยี่ยมพร้อมอบรมเกษตรกร หมู่ที่ 5 บ้านป่าเกี๊ยะใหม่ ต.เมืองคอง ด้านการป้องกันโรคระบาดสัตว์และการผสมอาหารสัตว์ ทั้งนี้ได้เยี่ยมเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรที่ถือว่าประสพความสำเร็จ ในการเป็นแบบอย่างในการเลี้ยงรูปแบบหมูหลุม ทำให้เกษตรกรเพื่อนบ้านสนใจต่อด้านปศุสัตว์เพิ่มขึ้น นับว่าเกษตรกรที่มีสุกรมากที่สุดในหมู่บ้านเลยทีเดียว เนื่องจากเฉพาะลูกสุกรก็มีถึง 27 ตัว(ลูกจากแม่สุกรจำนวน 3 แม่) โดยอยู่ร่วมกัน 2 คอกซึ่งคอกสามารถทะลุไปมาหากันได้ทั้งแม่สุกรและลูกสุกร โดยไม่มีการแก่งแย่งหรือทำร้ายกันถือเป็นเรื่องแปลกๆเล่าขานทั้งหมู่บ้าน

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

อบรมเกษตรกรบ้านป่าเกี๊ยะใหม่ 1

15 ธค. 53 อบรมเกษตรกรและปฏิบัติการสาธิตกิจกรรมป้องกันโรคด้านปศุสัตว์ พร้อมเยี่ยมดูสภาพทั่วไปของหมู่บ้านด้านการเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้เป็นแนวทางส่งเสริมพัฒนา โดยเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงสุกรให้ข้าวโพดเป็นอาหารหลัก กว่า 90 % มีเล้าโรงเรือนที่ค่อนข้างดี เนื่องจากเป็นพื้นที่ปลูกถั่วแดง ดังนั้นส่วนที่คัดทิ้งจึงเป็นอาหารเสริมโปรตีน จึงทำให้สุกรดูสมบูรณ์กว่าแห่งอื่นๆ การขยายพื้นที่ด้านเกษตรยังต้องให้ความสำคัญอันจะต้องกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติในอนาคต ขอขอบคุณที่ได้รับการประสานความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก คุณสุนทร วังหมื่น เจ้าหน้าที่โครงการขยายผลโตรงการหลวงบ้านป่าเกี๊ยะใหม่และทีมงาน