วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรกรบ้านแม่แพลม 1/2556

6 ธันวาคม 2555 บูรณาการร่วมศูนย์ฯป่าเกี๊ยะใหม่ อบรมเกษตรกรหมู่ที่ 6 บ้านแม่แพลม ตำบลเมืองคอง ซึ่งเป็นพี่น้องลีซอทั้งหมด พบว่าด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่กระดูกดำ และถือว่าเป็นหย่อมบ้านที่มีการเลี้ยงสุกรเยอะมากเท่าที่สัมผัสมาเปรียบเทียบกับบ้านอื่นๆ สุกรสามารถพบเห็นตามตรอกซอกซอยดูแล้วแปลกตาดี ก็เป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งซึ่งต้องอมยิ้มกันถ้วนหน้า